Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

Trường Trung Học Phổ Thông An Lão

Trường THPT An Lão

Địa chỉ: Số 43 Lê Lợi, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Số điện thoại: 0225.3.872.275

Email: thpt-anlao@haiphong.edu.vn